מנורה מבטחים – סרט ברכה ללקוחות

ATT - סרט פרידה למנכ"לית

מנורה מבטחים – סייבר לעסקים

בנק ישראל - תעודת זהות בנקאית